ZorgStel.nl

Hoi! Wij zijn Amy en Ernest,

... een stel met een passie voor zorg.

Met Zorgstel.nl bundelen we onze competenties, expertise en ervaring tot gespecialiseerde zorg op maat. En dat doen we met liefde en veel plezier!
Amy & Ernest
Zorgstel.nl


Ik ben Amy Asmussen, 35 jaar oud en ik kom uit Haarlem. Ik werk als begeleider op een behandelgroep voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS) en eventuele bijkomende opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek. Hiernaast werk ik voor Zorgstel.nl.

Ik hou er van om sportief bezig te zijn en lekker en gezond te koken. Ik vind het belangrijk om dingen te relativeren met behulp van humor en een ongedwongen houding. Verder heb ik een groot voorstellingsvermogen en zie verschillende invalshoeken, dit helpt mij bij het oplossen van vraagstukken en uitdagingen. Zaken of taken zie ik dan ook eerder als een uitdaging dan als een last.

Ik ben een praktisch ingestelde, creatieve doorzetter met oog voor detail.

Expertise en Ervaring

Op dit moment ben ik werkzaam op een behandelgroep voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (T.O.S.).

Deze kinderen hebben vaak te maken met gedragsproblemen voortkomend uit hun beperkte manier van communiceren. Hier is het mijn taak een pedagogisch klimaat te creëren, zodat er een leeromgeving ontstaat waar kinderen zich sociaal-communicatieve- en gespreksvaardigheden eigen kunnen maken, met behulp van volwassenen. Ook ondersteun ik ouders in het omgaan met deze problematiek.

Gehandicaptenzorg

Voordat ik met kinderen met een TOS ben gaan werken, heb ik 7 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt op woongroepen voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en/of ernstige lichamelijke beperking die niet konden spreken.

Specifieke zorg & verpleging

Binnen deze groep zaten ook oudere mensen die dementerend waren. Hierdoor heb ik ervaring met geriatrische zorg, het werken met tilliften, het verlenen van algemene dagelijkse verzorging en het inzoomen op non-verbale communicatie. In deze functie heb ik ook eenvoudige verpleegkundige handelingen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen en de verzorging van clienten met suikerziekte.

Kinderopvang

Hiervoor ben ik 4 jaar werkzaam geweest in de kinderopvang. O.a. op een dreumesgroep en naschoolse opvang.

Opleiding

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 

Dit is een HBO opleiding aan InHolland Haarlem, afstudeerrichting GGZ-agoog. 

Diploma behaald.

Aanvullend

 • Cursus Nederlands Met Gebaren (NMG+) aan het volgen.
 • Cursus Learning language and loving it – The Hanen Program ® for Early Childhood Educators.
 • Cursus werkbegeleiding.
 • Cursus Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)  
 • Cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)
 • Fysieke weerbaarheidstraining.
 • Rijbewijs B.

Door het volgen van cursussen en workshops blijf ik graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Ik ben Ernest Huibrechtse, 33 jaar en woonachtig in Haarlem. Ik werk inmiddels meer dan 10 jaar in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. 

Ik vind het fijn om mensen individueel te begeleiden. Ik hou ervan buiten bezig te zijn. 

Naast mijn werk ben ik een aantal keer per week te vinden in de sportschool. Ik sta stevig in mijn schoenen en ben een makkelijke prater. Ik ben in voor een grapje en vind het belangrijk om open te staan voor ideeën van anderen. Dit zorgt voor een ongedwongen begeleidingsstijl. 

Ik ben een opgewekte doener met een professionele houding. Graag zet ik mij in voor Zorgstel.nl.

Expertise en Ervaring

Ik werk als activiteitenbegeleider van mensen met een verstandelijke beperking, epilepsie en gedragsproblematiek.

Hier ben ik verantwoordelijk voor het zo soepel mogelijk doorlopen van het dagprogramma waarbij de ontwikkeling van onze cliënten voorop staat.

Hierdoor kan ik  werken met mensen met verschillende vormen van autisme, niet aangeboren hersenletsel en psychiatrische stoornissen.

Functioneringsniveau

Het functioneringsniveau van de mensen waarmee ik werk varieert van licht tot ernstig verstandelijk beperkt.

Gedetacheerd begeleider

Voordat ik als activiteitenbegeleider aan de slag ging, ben ik begeleider binnen verschillende instellingen op het gebied van besloten jeugdzorg, verstandelijk gehandicapten en psychiatrie gedetacheerd geweest.

Kinderopvang

Voorafgaand aan mijn gedetacheerde werk ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang. Hier heb ik vooral gewerkt met kinderen van 4 tot 12 op de buitenschoolse opvang.

Opleiding

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

 • Dit is HBO opleiding aan InHolland Alkmaar, afstudeerrichting GGZ-agoog. 
 • Diploma behaald.

Sociaal pedagogisch werk ( SPW) 

 • Novacollege Haarlem (ROC).
 • Diploma behaald.

Door het volgen van cursussen en workshops blijf ik graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Aanvullend

 • Cursus Reanimeren
 • Cursus Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)
 • Cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)
 • Cursus Fysieke Beheersing (CFB)
 • Rijbewijs B

Ik vind het belangrijk om dingen te relativeren met behulp van humor en een ongedwongen houding. ​

amy
Amy
SPH GGZ-agoog

Ik hou ervan buiten bezig te zijn. Naast mijn werk ben ik een aantal keer per week te vinden in de sportschool. 

ernest
Ernest
SPH GGZ-agoog

Ik hou er van om sportief bezig te zijn en lekker en gezond te koken. 

amy
Amy
SPH GGZ-agoog

Naast Zorgstel.nl werk ik als begeleider op een behandelgroep voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS) en bijkomende opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek.

amy
Amy
SPH GGZ-agoog

Naast Zorgstel.nl werk ik als activiteitenbegeleider van mensen met een verstandelijke beperking, epilepsie en gedragsproblematiek. 

ernest
Ernest
SPH GGZ-agoog